Hem
Bli medlem
Logga in
Prov Prov Prov
Mopedresan
Vägmärkesspelet
Körkortsteori
Vägen till körkortet
Vägmärken
Presentkort
Översikt
Rapport
Spara
Spara

Siffror och statistik

En stor del av körkortsteorin handlar om siffror och statistik. Du behöver inte kunna de exakta siffrorna för att klara teoriprovet men du bör ha ett hum om dem. Här har vi sammanställt de viktigaste siffrorna och den viktigaste statistiken från övriga kapitel.

Mopeden

Moped klass 1

Slagvolym: Max 50 cm3
Motoreffekt:
Max 4 kW (vissa fyrhjuliga mopeder får dock ha en nettoeffekt på högst 6 kilowatt)
Hastighet: Max 45 km/h

Moped klass 2

Slagvolym: Max 50 cm3
Motoreffekt: Max 1 kW
Hastighet: Max 30 km/h

Bromssträckor under perfekta förhållanden

 • 30 km/h: 4,5 m
 • 40 km/h: 8 m
 • 45 km/h: 10 m

Läs mer om bromssträckan

Stoppsträckor under perfekta förhållanden

 • 30 km/h: 8 + 4,5 = 12,5 m
 • 40 km/h: 11 + 8 = 16 m
 • 45 km/h: 12 + 10 = 22 m

Läs mer om stoppsträckan

Kilometer per timme till meter per sekund

 • 10 km/h ≈ 3 m/s
 • 20 km/h ≈ 6 m/s
 • 30 km/h ≈ 8 m/s
 • 40 km/h ≈ 11 m/s
 • 45 km/h ≈ 13 m/s

Viktiga siffror

 • Kedjespelet ska normalt vara mellan 20-35 millimeter.
 • Det är förarens ansvar att se till att passagerare under 15 år bär hjälm.

Människan

Alkohol

 • Gränsen för rattfylleri går vid 0,2 promille alkohol i blodet.
 • Gränsen för grovt rattfylleri går vid 1 promille alkohol i blodet.
 • Minst 15 000 resor per dag görs av alkoholpåverkade förare.
 • Ungefär 70 personer dör och flera hundra skadas allvarligt i alkoholrelaterade trafikolyckor varje år.
 • 50 % av alla förare som omkommer i singelolyckor är alkoholpåverkade.
 • 20-30 % av alla förare som omkommer i trafiken är alkoholpåverkade.
 • En 18-24-åring med 0,5 promille i blodet löper 900 gånger större risk att råka ut för en olycka än en nykter förare i samma ålder.

Alkoholens effekter:

 • 0,1-0,4 ‰ - Mindre hämningar och längre reaktionstid.
 • 0,4-1,0 ‰ - Sämre syn och koordination.
 • 1,0-2,0 ‰ - Dubbelseende och balanssvårigheter.
 • 2,0-3,5 ‰ - Faller i djup sömn.
 • 3,5-5,0 ‰ - Hamnar i koma eller dör.

Spritmängden (40 %) i alkohol:

 • 1 lättöl (33 cl) 2,2 % = 1,8 cl sprit
 • 1 folköl (50 cl) 3,5 % = 4,3 cl sprit
 • 1 starköl (33 cl) 5,5 % = 4,5 cl sprit
 • 1 starköl (50 cl) 7,2 % = 9 cl sprit
 • 1 glas vin (15 cl) 13 % = 4,8 cl sprit
 • 1 flaska vin (75 cl) 13 % = 24,3 cl sprit

Läs mer om alkohol

Viktiga siffror

 • Den genomsnittliga förarens reaktionstid är 1 sekund.
 • 90 % av den informationen vi behöver för att köra moped kommer från synen.
 • Synfältet är normalt 180 grader.
 • Periferiseendet utgör 98-99 % av det totala synfältet.
 • Direktseendet utgör 1-2 % av det totala synfältet.
 • För att få köra moped krävs en synskärpa på minst 0,5.
 • Hasch och marijuana påverkar en person i minst en vecka.
 • Hasch och marijuana kan stanna kvar i kroppen i två månader.
 • Nästan 9 av 10 som omkommer eller skadas svårt på moped är manliga förare.
 • Förare över 75 år löper 5-6 gånger större risk än snittet att råka ut för en olycka.
 • 20 % av alla trafikolyckor orsakas av trötthet.

Miljö

Viktiga siffror

 • Infraljud är låga ljud under 20 hertz.
 • 30 % av koldioxidutsläppen i Sverige kommer från fordonstrafiken.
 • 50 % av kväveoxidutsläppen i Sverige kommer från fordonstrafiken.
 • 1 000-3 000 svenskar per år beräknas dö till följd av trafikens luftföroreningar.

Stadskörning

Viktiga siffror

Landsvägskörning

Viktiga siffror

Mörker och halka

Viktiga siffror

 • Olycksrisken är 2-3 gånger större vid mörkerkörning än vid körning i dagsljus.
 • Ungefär 50 % av alla trafikolyckor där fotgängare är inblandade sker i mörker.
 • Vid bländning försämras mörkerseendet i ungefär en minut.
 • 16 april - 30 september är det dubbdäcksförbud om inte vinterväglag råder eller förväntas.
 • Vid +4 °C börjar det bli risk för halka orsakad av frost, snö, is eller kyla.
 • Vid 0 °C är risken för underkylt regn som störst.
 • Med halvljuset tänt upptäcker du en fotgängare med mörka kläder på ungefär 20 meters håll.

Olyckor

Olycksstatistik för moped

 • Ungefär 6 mopedister (förare eller passagerare) omkommer i trafiken varje år.
 • 100-120 mopedister skadas allvarligt i trafiken varje år.
 • I hälften av alla dödsolyckor med förare under 18 år så är mopederna trimmade.
 • Nästan 5 av 10 omkomna mopedister saknar hjälm eller tappar hjälmen (för att hjälmen använts fel) vid olyckstillfället.
 • Nästan 9 av 10 som omkommer eller skadas svårt på moped är manliga förare.
 • Flest mopedister omkommer i korsningar på vägar där 70 km/h är den högsta tillåtna hastigheten.
 • Flest mopedister skadas svårt i trevägskorsningar i tätbebyggda områden.
 • De vanligaste skadorna bland mopedister är ben- och armskador.
 • De allvarligaste skadorna bland mopedister är bröst- och skallskador.

Genom att alltid använda hjälm och alltid köra med laglig hastighet kan du minimera risken att omkomma eller skadas allvarligt i en trafikolycka.

Olycksstatistik för samtliga trafikanter

 • 200-300 personer omkommer i trafiken varje år.
 • 2 000-3 000 personer skadas svårt i trafiken varje år.
 • 60-70 personer omkommer och flera hundra skadas allvarligt i alkoholrelaterade trafikolyckor varje år.
 • Olycksrisken är 2-3 gånger större i mörker än i dagsljus.
 • 75 % av alla trafikanter som omkommer är män.
 • 60 % av alla olyckor orsakas av den mänskliga faktorn.*
 • 20-30 % av alla förare som omkommer i trafiken är alkoholpåverkade.
 • 20 % av alla olyckor orsakas av trötthet.
 • 15 % av befolkningen är inblandade i 50 % av alla trafikolyckor.

* Med den mänskliga faktorn menas misstag, rutinfel och medvetna felhandlingar.