Hem
Bli medlem
Logga in
Prov Prov Prov
Mopedresan
Vägmärkesspelet
Körkortsteori
Vägen till körkortet
Vägmärken
Presentkort
Översikt
Rapport
Spara
Spara

Körkortsteori

1. Inledning

För att du ska kunna ta till dig körkortsteorin på bästa möjliga sätt så måste du förstå de vanligast förekommande begreppen och kunna trafikens grundregler. I inledningen får du bland annat lära dig vad som definierar en väg och ett fordon, vad defensiv körning är och hur snabbt olika fordon får köra.

2. Mopeden

För att bli en bra förare måste du känna till vilka faktorer och krafter som påverkar mopedens köregenskaper. Du måste även veta hur man manövrerar en moped på ett säkert sätt samt ha en viss kännedom om hur en moped är uppbyggd och fungerar.

3. Människan

När du kör moped är det minst lika viktigt att du förstår dig själv och hur andra förare fungerar som att du förstår alla trafikregler. Du måste veta varför vi människor tar de beslut vi gör och hur exempelvis stress, grupptryck, trötthet och alkohol kan leda oss till att göra saker vi egentligen inte alls hade tänkt göra.

4. Miljö

Mopeden är en belastning för både miljön och din ekonomin samtidigt som många inte skulle kunna tänka sig att leva utan den. För att belasta miljön och din ekonomi så lite som möjligt så måste du lära dig att köra sparsamt och att ta hand om Mopeden på ett så miljövänligt sätt som möjligt.

5. Stadskörning

För att kunna köra inom tätbebyggda områden på ett säkert sätt så måste du känna till en rad olika regler. Du måste till exempel veta var du får stanna och parkera och när du måste lämna företräde för andra fordon. Du måste även känna till de förhöjda riskerna med oskyddade trafikanter som stadskörning innebär.

6. Landsvägskörning

Landsvägskörning är körning på alla typer av vägar som finns utanför tätbebyggda områden. Eftersom hastigheterna på landsvägar oftast är höga så är det viktigt att du vet vilka regler som gäller och vilka faror som finns. Du måste exempelvis veta hur du svänger av till vänster på ett säkert sätt, var man får parkera och vilka det största riskerna med landsvägskörning är.

7. Mörker och halka

Både mörkerkörning och halkkörning ställer höga krav på dig som förare och är förknippade med stora risker. För att minimera riskerna så måste du bland annat veta hur man använder mopedens belysning på rätt sätt och lära dig om och respektera mopedens begränsningar på halt väglag.

8. Olyckor

Trafikolyckor är en av baksidorna med fordonstrafiken. För att minska risken att råka ut för en olycka så måste du veta var och när riskerna är som störst. Du måste även veta vilka skyldigheter du har i samband med en olycka och hur du på bästa sätt kan hjälpa någon som har skadats i en olycka.

9. Siffror och statistik

En stor del av körkortsteorin handlar om siffror och statistik, du behöver inte kunna de exakta siffrorna för att klara teoriprovet men du bör känna till dem på ett ungefär. För att du lätt ska kunna repetera har vi här sammanställt de viktigaste siffrorna och den viktigaste statistiken från övriga kapitel.

10. Teoriprovet

Det sista steget innan du får ditt mopedkörkort är att skriva och klara teoriprovet. För att öka dina chanser att bli godkänd är det bra om du vet hur du ska förbereda dig, hur provet går till och hur du blir bedömd.

11. Övrigt