Hem
Bli medlem
Logga in
Prov Prov Prov
Mopedresan
Vägmärkesspelet
Körkortsteori
Vägen till körkortet
Vägmärken
Presentkort
Översikt
Rapport
Spara
Spara

Kunskapsprovet

Att tänka på

På kunskapsprovet ska du visa att du har de teoretiska kunskaper som krävs för att kunna köra med gott omdöme i trafiken.

För att få skriva kunskapsprovet (teoriprovet) så måste du ha gått en mopedutbildning hos en behörig utbildare och ha fyllt 15 år. Du måste också vara permanent bosatt i Sverige eller ha studerat i Sverige i minst sex månader.

Avgiften för ett kunskapsprov är 325 kronor. På helger och efter klockan 18:00 på vardagar är avgiften 400 kronor.

Förberedelser

Du presterar mycket bättre och tänker klarare om du sover ut ordentligt natten innan provet. Stanna med andra ord inte uppe natten innan för att plugga - om du redan har pluggat ordentligt och känner dig säker på körkortsteorin så är det mycket viktigare att du sover ut än att du pluggar i några timmar till.

Kort om provet

 • Du ska ta med giltig legitimation.
 • Innan provet måste du lämna försäkran om att inte använda otillåtna hjälpmedel eller på annat sätt fuska på provet.
 • Innan provet visas ett bildspel med instruktioner och förklaringar.
 • Provet skrivs på en dator.
 • Det finns möjlighet att låna miniräknare (men du får inte ta med en egen).
 • Provet finns endast på svenska.
 • Om du har särskilda skäl kan du få göra teoriprovet muntligt eller med en tolk. Du kan även få förlängd provtid.
 • Du har 50 minuter på dig att genomföra provet. Du har alltså knappt 43 sekunder per fråga.
 • Provet utgörs av 65 frågor (+ 5 testfrågor som inte räknas in i resultatet).
 • Det krävs 52 rätt för att bli godkänd. Du måste alltså svara rätt på minst 80 % av frågorna.
 • Resultatet syns direkt på skärmen när du är klar med alla frågor.
 • Resultatet skickas även till din e-postadress.


Resultatet syns direkt på skärmen när du är klar med alla frågor - det krävs 52 (80 %) rätt för att bli godkänd på kunskapsprovet

På provet

När du väl skriver provet gäller det att verkligen läsa varje fråga och alla svarsalternativ noggrant. Svarsalternativen är ibland snarlika, så det är viktigt att du verkligen förstår frågan innan du svarar. Var observant på vilka ord som används i frågan. Det är skillnad på vad du "bör" göra och vad du "måste" göra i en viss situation. Kom ihåg att säkerhet alltid har högsta prioritet!

Stressa inte, men fastna inte heller för länge på en fråga. Du har trots allt bara 43 sekunder på dig per fråga i snitt och du måste ju hinna svara på alla frågor innan tiden tar slut. Om du verkligen fastnar på en fråga är det bättre att markera den och återgå till den senare, när du har svarat på övriga frågor.

Om du har tid över när du har svarat på alla frågor bör du gå igenom frågorna igen för att säkerställa att du inte har missförstått något eller valt fel alternativ av misstag.

Kunskapskrav

Kunskapsprovet innehåller frågor om:

 • Manövrering, fordon och miljö
 • Körning i olika trafikmiljöer
 • Resande med moped i speciella sammanhang
 • Personliga förutsättningar och målsättningar i livet

Nedanför kan du läsa mer detaljerat om vilka ämnen de olika frågekategorierna innehåller.

Manövrering, fordon och miljö

Frågorna om manövrering, fordon och miljö kan handla om:

 1. särskilda bestämmelser:
  • handlingar som ska medföras under färd, och
  • säkerhetsfaktorer som rör fordonet och passagerarna,
 2. säkerhetsfaktorer som har samband med fordonets last,
 3. miljöaspekter på fordonets användning, till exempel:
  • måttlig bränsleförbrukning,
  • begränsning av avgasutsläpp,
  • buller,
  • lämplig användning av ljudsignal,
 4. egenskaper och utrustning som har betydelse för trafiksäkerheten:
  • de vanligaste felen, särskilt på styr- och bromssystem, fjädring/stötdämpare, däck, belysning, körriktningsvisare, reflexanordningar, backspeglar, signal, nödstoppreglage, oljenivå, lager, kraftöverföring och avgassystem,
  • fordonets säkerhetsutrustning, och
  • personlig skyddsutrustning, samt
 5. andra vägtrafikanter:
  • risker som är förknippade med att köra vissa fordonstyper, till exempel begränsade siktmöjligheter för förarna.

Körning i olika trafikmiljöer

Frågorna om körning i olika trafikmiljöer kan handla om:

 1. vägtrafikbestämmelserna:
  • väjningsplikt, hastighetsbegränsningar, vägmärken, vägmarkeringar och signaler,
 2. vägen:
  • principerna för hur och varför man håller ett säkert avstånd mellan fordon, och
  • bromssträckor och väghållning vid olika väder- och vägförhållanden,
 3. andra vägtrafikanter:
  • de mest utsatta kategorierna av trafikanter, till exempel barn, gående, cyklister och personer med funktionshinder, och
 4. särskilda bestämmelser:
  • regler för hur föraren ska handla vid en trafikolycka och vilka åtgärder man kan vidta.

Resande med moped i speciella sammanhang

Frågorna om resande med moped i speciella sammanhang kan handla om:

 1. föraren:
  • reaktionstid och förmåga att fatta beslut,
  • hur alkohol, andra droger, mediciner, sjukdom, psykiskt tillstånd, stress
   och trötthet påverkar människan, och
  • hastighetens inverkan på riskerna, samt
 2. vägen:
  • riskfaktorer förknippade med körning vid olika vägförhållanden och särskilt hur riskerna kan ändras till följd av vädret och tiden på dygnet, olika vägtypers egenskaper och de krav som gäller vid körning på olika vägtyper, och
  • säker körning i vägtunnlar.

Personliga förutsättningar och målsättningar i livet

Frågorna om personliga förutsättningar och målsättningar i livet kan handla om:

 1. föraren:
  • betydelsen av uppmärksamhet och samspel med samt attityder till andra vägtrafikanter,
  • uppfattnings- och omdömesförmåga, och
  • grupptryck och impulsiva handlingar, samt
 2. andra vägtrafikanter:
  • riskfaktorer som är förknippade med såväl egen som andra trafikanters bristande erfarenhet och uppmärksamhet.

Godkänt/Underkänt

När du är klar med alla frågor syns ditt resultat direkt på skärmen.

Godkänt

Om ditt kunskapsprov blir godkänt så får du börja köra moped självständigt!

Strax efter att du har klarat provet skickas ditt körkort till ditt närmaste postombud. Du måste själv hämta ut körkortet inom två veckor och du måste visa upp giltig legitimation när du hämtar det.

Till dess att du har hämtat ut ditt körkort så måste du, när du kör, ha med dig giltig legitimation. Rätten att köra med vanlig legitimation gäller endast under två månader. Därefter måste du ha med dig körkortet när du kör.

Underkänt

Om ditt kunskapsprov blir underkänt är det viktigt att du utbildar dig mer innan du genomför nästa prov.

Ge inte upp! Lär dig av dina misstag och boka en ny tid så fort som möjligt. Känslan när du väl får ditt körkort är otroligt stark och något du kommer minnas för resten av ditt liv. Så ge inte upp, du kommer att lyckas!


Ögonblicket när du klarar provet och får körkortet är fantastiskt!